Alle indlæg af Bo

Fibernet i grundejerforeningen

Gigabit.dk har udsendt følgende i september til de, som har tilmeldt sig fibernet-projektet:

Kære Fiberprojektkunder i Søborg,

Først tak for et rigtigt fint informationsmøde.

Derudover er det blevet tid til at sende en status på fiberprojektet i jeres område.

Den glædelige nyhed er, at Gigabit kan levere fiberforbindelse til alle tilmeldte. 

image.png

Bemærk venligst: 

Tegningen angiver ikke i hvilken side af vejen, fiberrørene lægges. Stregen er blot lagt, så de fleste vejnavne er læselige. 

Der er mulighed for opkobling på begge sider af vejen. Kunderne på den modsatte side får skudt fiberrøret under vejen med en jordraket.

Vi vil de næste dage starte faktureringen, og du vil modtage din faktura pr. mail. Hvis du ikke har modtaget din bekræftelsesmail endnu, modtager du den i løbet af dagen. 

Som vi nævnte på mødet, vil alle tilmeldte nu være online inden for et år fra tilmeldingsfristen dvs. 05-09-2020.  

I vil få næste statusmail midt i december, og herefter vil vi løbende udsende statusmails med kortere mellemrum.

Billig ADSL, indtil vi kommer til dig
Indtil du kan komme på vores fibernet, kan vi tilbyde dig en billig ADSL-forbindelse (kobber) uden oprettelse!
<20mbit 179 kr./md.  
>20mbit 199 kr./md.
Kontakt vores support i dag for at høre nærmere.

Vi glæder os til at levere stabilt, driftsikkert fibernet til jer!
Med venlig hilsen / Best Regards

Mobil: 71 99 22 30  |   Www: www.gigabit.dk  |   Email:  support@gigabit.dk

Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling blev afholdt i Søborgmagle Kirke den 26. marts 2019 kl. 19.00


Her findes indkaldelse med dagsorden og bilag.
Her findes referatet af den ordinære generalforsamling 2019.
Her findes det reviderede regnskab for 2018.

Om de indkomne forslag:

Forslaget til vedtægtsændringer, bilag 1: Her findes yderligere

Forslaget til indkøb af ny trailer, bilag 2

Forslaget til indkøb og opsætning af Nabohjælp-skilte, bilag 3

Forslaget om oprettelse af forum (Facebook eller hjemmeside), bilag 4

Forslag fra Hanne Havemose om valg af ny formand for loppemarkedstjansen. Hanne (E18) træder af efter mange års tro tjeneste.

Forslag fra Hanne Havemose om opbevaring/reparation af snerydder – er der nogen der har plads til en snerydder? Det er jo Engkrogen 18 og 20, der har den større tjans med rydning af stien og derfor relevant at den står her. Men. Den har nu stået på Engkrogen 18 i flere år, og den er p.t. i udu. Så er det stadig relevant med en snerydder og er der nogen som kan/vil både reparere og have den stående?