Deklaration om vand- og afløbsledninger

De fleste af foreningens grundejere har indgået en aftale med Gladsaxe Vand og Gladsaxe Spildevand om, at de to myndigheder overtager vedligehold af de fælles ledninger. Disse aftaler, som giver myndighederne adgang til de pågældende ledninger, er tinglyst på hver enkelt af de ejendomme, som aftalerne vedrører.

Aftale for Mosevej 23, 25, 27

Aftale for Engkrogen 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Aftale for Engkrogen 25

Aftale for Engkrogen 9, 12, 14, 20

Aftale for Engkrogen 18