Bestyrelsen

Grundejerforeningen Engkrogens bestyrelse pr. 26. marts 2019:

  • Formand Jesper Boye Nielsen, Engkrogen 32.
  • Kasserer Anne Arvidson, Mosevej 23.
  • Bestyrelsesmedlem Caroline Bäck, Engkrogen 25.
  • Bestyrelsesmedlem Lena Remond Petersen, Engkrogen 27.
  • Bestyrelsesmedlem Bo Brandt, Engkrogen 22.
  • Bestyrelsessuppleant Karina Berner-Magnusson, Engkrogen 7.

Du kan kontakte foreningens bestyrelse via email: