Tegninger og planer

Tegninger af husene

Tegninger af forsynings- og afledningssystemer

Oprindelige tegninger af husene

Efterfølgende findes affotograferinger af de oprindelige tegninger af husene. Der findes tegninger for de 2 hustyper, benævnt A og B.

A-husene er husene på Mosevej og husene Engkrogen med lige husnumre. Tegningerne for A-husene er udarbejdet ved bygning af de første huse, dvs. Engkrogen lige numre fra og med nr. 20 til nr. 40. Der er afvigelser mellem disse første huse og de senere byggede A-huse.

B-husene er husene på Engkrogen med ulige husnumre.

Tegningerne er scannet med så stor detaljeringsgrad som muligt, og der er ikke sket yderligere bearbejdelse af resultatet af scanningerne. Dette er sket i respekt for bevarelse af alle detaljer. De viser derfor det naturlige præg af over 60 års patina, kaffepletter, fedtede fingre, og diverse sammenfoldninger.
Tegningerne præsenteres direkte i JPG-format. Afhængigt af opsætningen i modtagercomputeren vises de enten direkte i browserprogrammet, eller de bedes downloadet. Ved visning i browser kan billederne ofte kopieres til disk ved højreklik med musen.
Billedstørrelsen er gemmensnitligt 500k, hvilket gør download til en langsommelig proces. Yderligere skal man være opmærksom på, at uforarbejdet vil print vil strække sig over 4-6 sider.
Trick: Ønsker man at “blege” tegningerne i et billedebehandlingsprogram og samtidigt bevare detaljerne, kan dette opnås med parallel opjustering af lys og kontrast.

A-husene

Facade øst Facade vest Grundplan 1. sal

Grundplan kælder

Grundplan stueetage

TværSnit

 

B-husene

Facade øst Facade vest Grundplan 1. sal

Grundplan kælder

Grundplan stueetage

TværSnit

 

Tegninger af forsynings- og afledningssystemer

Vandledningsplan

Tegning af vandledning. Eksternt link.
Bemærk. Der er usikkerhed om rigtigheden af denne tegning. Muligt er Mosevej 21 – 27 også brugere af denne vandledning.

Kloaksystemet

Tegningen er scannet med stor detaljeringsgrad, og viser derfor en hvis naturlig patina.
Afhængigt af opætning i modtagercomputeren vises den enten direkte i browserprogrammet, eller bedes downloadet.
Tegning af kloaksystemet. Eksternt link.

Spildevandsplan

Tegning af spildevandsplan. Eksternt link.
Ikke at forveksle med kloaksystemet. Tegningens nærmere tolkning er ikke kendt af webskriver. Muligt afledning af regnvand fra offentlige områder.

Regnvandsplan

Tegning af regnvandsplan. Eksternt link.
Er tilkommet webskriver som tegning over system til bortledning af regnvand fra private områder. Ligner umiddelbart mere en ikke detaljeret plan over kloaksystemet.

Gasledning

Tegning over gasledning. Eksternt link.