Renovering tage og facade

Tag

Læs referat af bestyrelsesmøde i forbindelse med den første tagudskiftning. Yderligere har tagudskiftning været behandlet på bestyrelsesmøde 6.9.2011.

 

Facaderenovering.

Et udvalg nedsat i 2007 har koordineret valg af facadefarve, hvor det afgørende kriterie har været at finde en farve, der er så tæt på den oprindelige farve på facaderne, at beboerne kan male facaderne hermed, som en del af den almindelige vedligeholdelse. Denne farve blev valgt ved møde i august 2007, hvor alle beboere var indbudt.
Efterfølgende er udvalget ikke kommet til enighed om valg af malingtype. Se eventuelt under “Generalforsamling”. Det er derfor op til den enkelte husejer selv at afgøre, hvorledes arbejdet skal udføres. Det understreges, at farvevalget skal følges.

Valget virker til at stå mellem silikone- eller silikatmaling. Efterfølgende anvisninger gælder kun maling af silikonetypen. Hvis der er medlemmer, der har en vejledning i brug af silitatmaling, vil det være fint at få den med her.

Den valgte farve hedder Leela hos Jotun-maling. Kode: 3409-Y27R 1136 – Farvenavn: LEELA

Vælges maling af silikonetypen: Produkt: Mur Silikone Emulsionsmaling (Glamur)
Fås hos Atega Farveforsyning Telefon: 38 33 10 98


Links på denne side:
Hanne Haarups beskrivelse af arbejdet med maling af hendes hus

Malermesters pris og materialeoversigt ved brug af silikonemaling

Besigtigelsesrapport og fremgangsmåde ved maling med silikonemaling

Malermestersvar omkring spørgsmålet om brug af silikone- eller silikatmaling.


Hanne Haarups beskrivelse af arbejdet med maling af Engkrogen 6

Opgaven har ikke været en weekendopgave, men en proces over en længere periode.

Jeg startede med huller i murene samt reparation af muren fra kældertrappen til terrasse.

Jeg synes jeg blev ved med at finde huller, og mørtel skal tørre i en længere periode.

Så kom afvaskning af murene med rengøringsmiddel.

Endelig var jeg rigtig i gang, og jeg synes at maling med den gennemsigtige grunder, overbeviste mig om at huset ville have godt af processen. Man kunne tydeligt se hvor der var påført grunder. Pudset holdt op med at drysse.

Jeg har ogå brugt understrøg, næsten over det hele.Understrøg er hvid og udjævner pudset, og det gør det lettere at male med murmalingen.

Jeg har kun malet en gang med murmaling. Måske får det en gang mere, det vil vær let og malingsforbrug minimal.
Jeg har overholdt tørretider mellem behandlingerne. D.v.s 12 timer for grunder og 24 timer for understrøg.
Jeg har brugt lige meget pensel og rulle.

Der er ikke malet i kælderskakten.

Der er brugt betydelig mere maling end jeg oprindelig regnede med.

Jeg har købt maling ved Atega farveforsyning, og heldigvis fandt jeg deres internetfirmaet Malbilligt.dk. Her bringer de maling ud på hverdage indenfor et døgn.

Forbrug:
20 liter grunding kr. 840
24 liter understrøg kr. 2250
18 liter murmaling kr. 1790
Total 4880

Selve malerarbejdet har taget mig 40 til 50 timer, men heldigvis har jeg kunnet gøre det i tør luft og solskin. Jeg mangler reparation af mur og maling over karnap.

Jeg er tilfreds med resultatet.


Malermesters pris og materialeoversigt til behandling af husfacade.

Materialer jfv. Behandlingsoversigt:
Grunding: Jotun Mur Silikoneemulsion Seis (grunder) 3 l Kr. 208,
Silikoneemulsion Understryg 3 l Kr. 278, –
Spartling: Jotun Mur Facadespartel 10 kg. Kr. 178,50
Jotun Silikoneemulsionsmaling 10 I Kr. 838, – 3 I Kr. 278,-

Der forventes af skulle bruges 13l maling til facaden på begge sider af huset.
Farven hedder Leela 4

Ovenstående priser er inc/. Moms
Susanne Weilstrup Engkrogen 10

 


 

Firma Atega Farveforsyning Brøndby har været behjælpelig med bedømmelse af facaderne:
Fra “Besigtigelsesrapport ved reklamation/vejledning”

Besigtigelsesdato: 20.06.2007

Årsag til besigtigelse:

Ønske om behandlingsvejledning for rækkehuse på Engkrogen 2860 Søborg

Følgende blev oplyst af forhandler/ejer:

Det er oplyst, at boligerne, som er individuelt ejede, skal malebehandles enten af ejerne selv eller af et malerfirma.

Følgende blev konstateret ved besigtigelsen:

 • Ældre let porøse facader af “stænk-puds”
 • Enkelte har malede overflader
 • Delvise pudsreparationer(nogle med struktur)
 • Delvise mosbegroninger
 • “vin-sugetæpper” (beplantning) – enkelte huse har beplantning direkte op ad væggene
 • Delvise pudsafskalninger
 • Delvise revnedannelser
 • Delvise pudsskader (overliggere over vinduer).

Årsagsforklaring:

Opmærksomheden henledes på, at der på de besigtigede huse er meget forskellige tilstande på disse. En del af de konstaterede forhold bør vurderes af en murerentreprenør inden en overfladebehandling påbegyndes. Nedenstående behandlingsbeskrivelse forudsætter, at overfladen er klargjort af murer. Enkelte smårevner kan spartles med malingprodukter.

Behandlingsforslag:

 • Afrensning af løst pudslag samt bortklipning af beplantning på facerne
 • Afbørstning af løst sand fra pudsen
 • Grunding medJotun Mur Silikoneemulsion Seis (grunder) – evt. reparation med Jotun Mur Silikoneemultion Understrøg
 • Spartling af smårevner med Jotun Mur Facadespartel
 • 2 gange maling med Jotun Mur Silikoneemultionsmaling.

 

Evt. øvrige bemærkninger:

En del af de besigtigede overflader, som er blevet repareret, er ikke af samme struktur som den eksisterende puds. Dette vil ikke kunne skjules ved almindelig malebehandling, men malingen vil naturligvis dække. Nogle småreparationer vil kunne udbedres med Jotun Mur Silikoneemultion Understrøg (samme facademaling i samme system som malingen)


 

Efterfølgende er reaktion på spørgsmål om valg af malingtype

Kære Grundejerforeningsmedlemmer 7.10.07
Da det viser sig, at den maling som facadeudvalget har peget på, ikke er en silikatmaling men en silikoneemulsion-maling, har der været lidt forvirring omkring malingens egenskaber. Derfor rundsender vi denne anbefaling af det valgte produkt.
Udover vedlagte anbefaling af silikone-emulsion-maling frem for silikatmaling, har facadeudvalget også haft kontakt til bestyreren af Flügger på Søborg Hovedgade, der ligeledes har anbefalet os silikone-emulsionmaling frem for silikatmaling, ud fra nogle af de samme argumenter, som fremgår i vedlagte brev.
Såfremt nogle i Grundejerforeningen ikke ønsker at benytte den anbefalede malingtype, skulle det være muligt at få den valgte farve i den type maling, som man ønsker at male med, således at husene kommer til at fremstå nogenlunde ensartet, som deklarationen fra 1948 kræver.

Med venlig hilsen
Facadeudvalget

Ovenomtale anbefaling fra malermester.

Anbefaling af malingtype
Fra: Henrik Madsen [[email protected]]
Sendt: 4. oktober 2007 12:09
Til: [email protected]
Cc: [email protected]
Emne: Jotun Mur Silikoneemulsion Facademaling Hej Leif Wettendorff!
Efter behagelig telefonsamtale skal vi hermed fremkomme med årsagsforklaring på hvorfor vi har anbefalet Jotun Mur Silikoneemulsion Facademaling til projektet Eng krogen, Søborg.
Der er blevet rejst spørgsmål om hvorfor der ikke er beskrevet silikatmaling.
Silikonemaling har samme Sd-værdi (Vandampdiffusionsmodstand) som silikat.
Silikonemaling er betydelig lettere at håndtere for gør-det–selv malere.
Silikatmaling i kulør stiller store krav til såvel bruger som vej rliget på påføringstidspunktet.
Silikonemaling kan hæfte på tidligere malede overflader hvilket silikat ikke kan.
Silikonemaling har en fantastisk vandafvisende egenskab modsat silikat.
Silikatmaling har også nogle fremragende egenskaber men i jeres tilfælde mener vi ikke silikatmalingen ville være det korrekte valg.
Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer hører vi gerne fra jer.

Best regards
Henrik Madsen
Technical service
Jotun Dekorativ
Kolding, Denmark

 


 

Link til “Jotun” Hjemmeside