Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling blev afholdt i Søborgmagle Kirke den 26. marts 2019 kl. 19.00


Her findes indkaldelse med dagsorden og bilag.
Her findes referatet af den ordinære generalforsamling 2019.
Her findes det reviderede regnskab for 2018.

Om de indkomne forslag:

Forslaget til vedtægtsændringer, bilag 1: Her findes yderligere

Forslaget til indkøb af ny trailer, bilag 2

Forslaget til indkøb og opsætning af Nabohjælp-skilte, bilag 3

Forslaget om oprettelse af forum (Facebook eller hjemmeside), bilag 4

Forslag fra Hanne Havemose om valg af ny formand for loppemarkedstjansen. Hanne (E18) træder af efter mange års tro tjeneste.

Forslag fra Hanne Havemose om opbevaring/reparation af snerydder – er der nogen der har plads til en snerydder? Det er jo Engkrogen 18 og 20, der har den større tjans med rydning af stien og derfor relevant at den står her. Men. Den har nu stået på Engkrogen 18 i flere år, og den er p.t. i udu. Så er det stadig relevant med en snerydder og er der nogen som kan/vil både reparere og have den stående?