Seneste nyt om fjernvarme i Engkrogen

Vi har i december 2022 fået besked i e-Boks om mulighederne for tilkobling til fjernvarme. Desværre efterlod beskeden flere spørgsmål, end den besvarede. Her er et forsøg på at besvare nogle af de oplagte spørgsmål.

Hvor kan jeg få flere informationer?

Det er ikke så let at få præcise oplysninger om netop vores område. I maj 2022 afholdt en række grundejerforeninger i kommunen et orienteringsmøde, hvor bl.a. Gentofte-Gladsaxe Fjernvarme var repræsenteret og gav så fyldestgørende svar, som det var muligt på det tidspunkt. Se referat af mødet her.

Hvornår kommer fjernvarmen til Engkrogen?

I kommunens brev er nævnt, at vi “formentlig kan få fjernvarme inden for de kommende 5 år.” Det er nok en standardformulering, som benyttes i mange eller alle dele af Gladsaxe – på GGFs hjemmeside linker de til dette kort, som pr. 19. februar 2023 viste, at der forventes udrullet fjernvarme i 2024-2026. Det er uændret fra informationerne på orienteringsmødet.

Hvad kan vi gøre for at fremskynde udrulningen af fjernvarme hos os?

Det korte svar: Ikke meget.
Prioriteringen af de enkelte områder i forhold til hinanden er en politisk beslutning, så med mindre man har en god forbindelse til (et flertal i) kommunalbestyrelsen, er det vanskeligt at få lov at “springe over” i køen.

Er der ændret noget fra orienteringsmødet i maj 2022 til brevet fra kommunen i december 2022?

På det ene side har fjernvarmen fået øget bevågenhed, både folkeligt og politisk, så der er fokus på at fremrykke udrulningen så meget som overhovedet muligt. På den anden side betyder den øgede bevågenhed sammen med manglen på arbejdskraft i bl.a. denne branche, at det er blevet sværere at holde gang i udrulningen – de samme medarbejdere er efterspurgt af mange entreprenører til den slags opgaver. Så vi har ikke nogen grund til at tro, at det kommer til at gå hverken hurtigere eller langsommere end først meldt ud.