Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling afholdtes i Søborgmagle Kirke tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.

Her findes indkaldelse med dagsorden og bilag.

Her findes revideret årsregnskab for 2021.

Her findes referat af ordinær generalforsamling 2022.

Der var indkommet følgende forslag fra Hans, E3:

  • Vi finder en ansvarlig for foreningens trailer – Hans har ikke anhængerkrog og ønsker ikke længere at stå for dette. Rasmus (E5) har overtaget hvervet.
  • Vi sørger for at tilmelde os venteliste for fjernvarme, hvis det overhovedet er muligt. Caroline redegjorde på bestyrelsens vegne for, at kommunen har planer for udrulning af fjernvarme i grundejerforeningen 2024-2026, og at man ikke kan få kommunen til at fremrykke dette.